Nokia 6210 Navigator - Laste ned kart

background image

Laste ned kart

Når du blar i et kart i Kart, blir det automatisk lastet ned et nytt kart hvis du blar til
et område som ikke dekkes av kartene som allerede er lastet ned. Datatelleren (kB)
viser mengden nettverkstrafikk når du blar i kart, lager reiseruter eller søker etter
steder online.

background image

41

L o k a l i s e r i n g

Nedlasting av kart kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens
nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Hvis du vil hindre automatisk nedlasting av kart, for eksempel når du er utenfor
hjemmenettverket, velger du

Valg

>

Verktøy

>

Innstillinger

>

Internett

>

Koble til

ved oppstart

>

Nei

.

Hvis du vil definere minnet som skal brukes, og hvor mye minne du vil bruke for å
lagre kart- eller taleveiledningsfiler, velger du

Valg

>

Verktøy

>

Innstillinger

>

Kart

>

Minne som skal brukes

og

Maksimalt bruk av minne

. Når minnet er fullt,

slettes de eldste dataene. De lagrede kartdataene kan slettes ved hjelp av
PC-programvaren Nokia Map Loader.