Nokia 6210 Navigator - Nokia Map Loader

background image

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader er PC-programvare som du kan bruke til å laste ned og
installere kart og tilleggstjenester fra Internett til et kompatibelt minnekort. Bruk
Kart-programmet, og bla i kart minst én gang før du bruker Nokia Map Loader,
ettersom Nokia Map Loader bruker historikkinformasjonen fra Kart-programmet.

Når du skal installere Nokia Map Loader på en kompatibel PC,
se http://maps.nokia.com, og følg instruksjonene på skjermen.