Nokia 6210 Navigator - Navigere til målet

background image

Navigere til målet

Når du skal starte navigeringen, velger du et sted, trykker blatasten og velger

Kjør til

eller

Gå til

.

Når du bruker bilnavigering første gang, blir du kanskje bedt om å velge språk for
taleveiledningen. Hvis du vil endre språk senere, velger du

Valg

>

Verktøy

>

Innstillinger

>

Navigering

>

Stemmestyring

i hovedvisningen i Kart.

Taleveiledning er ikke tilgjengelig for navigering til fots.

Hvis du vil veksle mellom forskjellige kartvisninger under navigeringen, trykker du
blatasten og velger

Visning for manøvrering

,

Fugleperspektiv

eller

Pilvisning

.

Hvis du vil forkaste ruten du har opprettet og bruke en annen rute, velger du

Valg

>

Annen rute

.

Hvis du vil avslutte navigeringen, velger du

Valg

>

Stopp

.