Nokia 6210 Navigator - Planlegge en rute

background image

Planlegge en rute

Når du skal planlegge en rute, velger du et sted på kartet eller søker etter et sted,
trykker blatasten og velger

Legg til i rute

.

Hvis du vil legge til flere steder for ruten, velger du

Valg

>

Legg til rutepunkt

, og

søker etter stedet.

Hvis du vil redigere ruten, trykker du blatasten og velger

Rediger rute

.

Hvis du vil definere innstillingene for ruten, velger du

Valg

>

Innstillinger

.

Når du skal vise ruten på kartet, velger du

Valg

>

Vis rute

.

background image

42

L o k a l i s e r i n g

Hvis du vil nagivere til stedet med bil eller til fots, velger du

Valg

>

Begynn å kjøre

eller

Begynn å gå

.

Hvis du vil lagre ruten, velger du

Valg

>

Lagre rute

.