Nokia 6210 Navigator - Tilleggstjenester for Kart

background image

Tilleggstjenester for Kart

Trafikk- og guideinformasjon og relaterte tjenester er utviklet av tredjeparter,
uavhengig av Nokia. Informasjonen kan til en viss grad være unøyaktig og
ufullstendig, og tilgjengeligheten kan variere. Du bør aldri bruke ovennevnte
informasjon og relaterte tjenester som eneste informasjonskilde.

Nedlasting av kart kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens
nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.