Nokia 6210 Navigator - Reisehåndbøker

background image

Reisehåndbøker

Hvis du vil kjøpe og laste ned reisehåndbøker eller vise dem som er lastet ned,
velger du

Valg

>

Ekstra

>

Guider

.

Når du skal bla gjennom kategorier i en reisehåndbok, velger du en kategori. Hvis
det finnes underkategorier, velger du en underkategori.

Når du skal laste ned en ny håndbok på enheten, blar du til den ønskede
håndboken og velger

Ja

. Du kan betale for håndbøkene ved hjelp av et kredittkort

eller i telefonregningen hvis det støttes av tjenesteleverandøren.