Nokia 6210 Navigator - Trafikkinformasjon

background image

Trafikkinformasjon

Tjenesten for trafikkinformasjon i sanntid er en tilleggstjeneste som gir
informasjon om hendelser som kan ha betydning for reisen. Du kan kjøpe
tjenesten og laste den ned på enheten hvis tjenesten er tilgjengelig i landet
eller regionen.

Hvis du vil kjøpe en lisens for trafikkinformasjonstjenesten, velger du

Valg

>

Ekstra

>

Trafikkinfo

.

Når du skal vise informasjon om trafikkhendelser, velger du

Valg

>

Trafikkinfo

.

Hendelsene vises på kartet som trekanter og linjer.

Når du skal vise detaljer for en hendelse, også mulige omdirigeringsalternativer,
velger du hendelsen og

Valg

>

Åpne

.

Når du skal oppdatere trafikkinformasjon, velger du

Oppdater trafikkinfo.

.

background image

43

L o k a l i s e r i n g