Nokia 6210 Navigator - Holde enheten din på riktig måte

background image

Holde enheten din på riktig måte

Når du bruker mottakeren, flytter du enheten fra en loddrett posisjon til en vinkel
på omtrent 45 grader, med en uhindret utsikt mot himmelen.

Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling og
enda lengre i et kjøretøy. Se “GPS-lys” på side 16.

Bruk av GPS-mottakeren tapper enhetsbatteriet raskere.

Hvis enheten ikke finner satellittsignalet, kan du gjøre følgende:

• Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal.

• Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område.

• Pass på at hånden din ikke dekker enhetens GPS-mottaker.

• Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes.

• Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere

satellittsignalene.