Nokia 6210 Navigator - Lokaliseringsinnstillinger

background image

Lokaliseringsinnstillinger

Velg

>

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Lokalisering

og deretter blant

følgende:

Lokaliseringsmetoder

– for å aktivere eller deaktivere forskjellige

lokaliseringsmetoder

Lokaliseringsserver

– for å redigere innstillinger for lokaliseringsserveren. Du kan

velge om du vil tillate automatiske tilkoblinger til lokaliseringsserveren, om du vil
bli spurt hver gang, eller om du aldri vil koble til lokaliseringsserveren, ved å velge

Bruk av lokaliser.server

. Når du skal definere et tilgangspunkt for A-GPS, velger du

Tilgangspunkt

. Du kan bare bruke et Internett-tilgangspunkt for pakkedata.

Enheten din spør etter Internettilgangspunktet når du bruker A-GPS første gang.
Hvis du vil angi serveren som blir brukt, velger du

Serveradresse

.

Notasjonspreferanser

– for å definere målesystemet og koordinatformatet

background image

37

L o k a l i s e r i n g