Nokia 6210 Navigator - Satellittsignalstatus

background image

Satellittsignalstatus

Hvis du vil finne ut hvor mange satellitter enheten har funnet og om enheten
mottar satellittsignaler, velger du >

Progr.

>

GPS-data

>

Posisjon

>

Valg

>

Satellittstatus

.

Hvis enheten har funnet satellitter, vises en stolpe for hver satellitt i satellitt-
informasjonsvisningen. Når enheten har mottatt nok data fra satellittsignalet
til å beregne koordinatene for din posisjon, blir stolpene mørkeblå.