Nokia 6210 Navigator - Landemerker

background image

Landemerker

Velg

>

Landemerk.

. Med landemerker kan du lagre lokaliseringsinformasjon for

bestemte steder på enheten. Du kan bruke de lagrede landemerkene i kompatible
programmer, for eksempel

GPS-data

og

Kart

. I Kart finner du lagrede landemerker

under

Mine steder

.

Hvis du vil opprette et nytt landemerke, velger du

Valg

>

Nytt landemerke

. Hvis du

vil foreta en lokaliseringsforespørsel etter koordinatene for plasseringen, velger du

Gjeldende posisjon

. Hvis du vil angi lokaliseringsinformasjonen manuelt, velger du

Angi manuelt

.

Hvis du vil legge til et landemerke i forhåndsangitte kategorier, velger du
landemerket og

Valg

>

Legg til i kategori

. Velg kategoriene som du vil legge til

landemerket i.

Hvis du vil sende ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet, velger du

Valg

>

Send

. De mottatte landemerkene plasseres i meldingsinnboksen.