Nokia 6210 Navigator - Lokaliseringsforespørsler

background image

Lokaliseringsforespørsler

Du kan motta en forespørsel fra en nettverkstjeneste om å motta lokaliserings-
informasjonen. Tjenesteleverandører kan tilby informasjon om lokale emner, for
eksempel vær- eller trafikkforhold, basert på plasseringen av enheten.

Når du mottar en lokaliseringsforespørsel om å tillate sending av din lokaliserings-
informasjon, velger du

Godta

. Hvis du vil avvise forespørselen, velger du

Avvis

.