Nokia 6210 Navigator - Om GPS

background image

Om GPS

GPS (Global Positioning System) er et verdensomspennende navigeringssystem
som omfatter 24 satellitter og bakkestasjoner, som overvåker satellittene.

Enheten har en innebygd GPS-mottaker.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste
ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata
kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan
endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til
sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig
satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du
befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. GPS-mottakeren bør kun
brukes utendørs til mottak av GPS-signaler.

GPS bør ikke brukes til presis plasseringsmåling, og du bør aldri bruke plasseringsdata fra
GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

background image

36

L o k a l i s e r i n g