Nokia 6210 Navigator - Hovedvisning

background image

Hovedvisning

Hvis du vil lagre og organisere bilder, videoklipp, musikkspor, lydklipp, spillelister,
direkteavspillingskoblinger, RAM-filer og presentasjoner, velger du >

Galleri

.

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til enhetsminnet eller minnekortet, velger du
mappen (for eksempel

Bilder

), blar til en fil (eller trykker # for å merke flere filer)

og velger

Valg

>

Organiser

og minnet som du vil kopiere eller flytte filene til.

Hvis du vil opprette nye bilde- og videoklippmapper, velger du

Bilder

eller

Videoklipp

>

Valg

>

Organiser

>

Ny mappe

og minnet. Skriv inn et navn for

mappen. Hvis du vil flytte bilder og videoklipp til en mappe du har opprettet,
merker du filene og velger

Valg

>

Organiser

>

Flytt til mappe

og mappen.

Hvis du vil angi et bilde som bakgrunnsbilde eller at det skal vises under en
samtale, velger du

Bilder

og blar til bildet. Velg

Valg

>

Bruk bilde

>

Som

bakgrunnsbilde

eller

Angi som anropsbilde

. Hvis du vil tildele bildet til en kontakt,

velger du

Tildel til kontakt

.

Hvis du vil angi et videoklipp som en videoringetone, velger du

Videoklipp

, og

videoen. Velg

Valg

>

Bruk video

>

Som ringetone

. Hvis du vil tildele videoklippet

til en kontakt, velger du

Tildel til kontakt

.

background image

45

G a l l e r i