Nokia 6210 Navigator - Internett-deling

background image

Internett-deling

Med programmet Internett-deling kan du dele bildene og videoklippene som du
har fotografert, i kompatible album, weblogger eller andre kompatible delings-
tjenester på Internett. Du kan laste opp innhold, lagre uferdige oppføringer som
utkast og fortsette senere, og du kan vise innholdet i albumer. Innholdstypene som
støttes, kan variere i henhold til tjenesteleverandøren for Internett-deling.

Hvis du vil dele bilder og videoklipp på Internett, må du ha en konto hos en
leverandør av Internett-deling. Du kan vanligvis abonnere på tjenesten på
websiden til tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for mer
informasjon og gjeldende betingelser og kostnader.

Velg

>

Internett

>

Int.-deling

. Når du skal oppdatere listen over tjeneste-

leverandører, velger du

Valg

>

Legg til ny konto

>

Oppdater tjenester

. Noen

tjenesteleverandører for Internett-deling kan gi deg muligheten til å legge til en
konto ved hjelp av enheten. Se “Innstillinger for Internett-deling” på side 47.