Nokia 6210 Navigator - Åpne Internett-tjeneste

background image

Åpne Internett-tjeneste

Hvis du vil vise opplastede bilder og videoklipp i Internett-tjenesten og utkast og
sendte poster i enheten, velger du >

Internett

>

Int.-deling

. Hvis du vil

oppdatere en tjeneste, blar du til den og velger

Valg

>

Oppdater tjeneste

.

Velg

Valg

og deretter blant følgende:

Gå til ...-weber.

– for å koble til tjenesten og vise de opplastede albumene

og albumutkastene i nettleseren. Visningene kan variere i henhold til
tjenesteleverandøren.

Utboks

– for å vise og redigere utkastene og laste dem opp på Internett

background image

47

K a m e r a

Nytt innlegg

– for å opprette en ny oppføring

Alternativene som er tilgjengelige, kan variere i henhold til tjenesteleverandøren.