Nokia 6210 Navigator - Innstillinger for Internett-deling

background image

Innstillinger for Internett-deling

Hvis du vil redigere innstillingene for Internett-deling, velger du >

Internett

>

Int.-deling

>

Valg

>

Innstillinger

og deretter blant følgende:

Tjenestelever.

– for å vise listen over tjenesteleverandører

Mine kontoer

– hvis du vil opprette en ny konto, velger du

Valg

>

Legg til ny konto

.

Hvis du vil redigere en eksisterende konto, velger du en konto og

Valg

>

Rediger

.

Du kan skrive inn navnet for kontoen og brukernavnet og passordet for kontoen.

Programinnst.

– for å velge størrelsen for bildene som vises på skjermen og

skriftstørrelsen som brukes i utkast- eller tekstoppføringer

Avansert

– for å velge standard tilgangspunkt og metoden for å aktivere nytt

innhold fra serveren. Du kan også aktivere innholdet som skal lastes ned under
samtrafikk eller alle bildedataene som skal publiseres.