Nokia 6210 Navigator - Laste opp filer

background image

Laste opp filer

Hvis du vil laste opp filer, velger du >

Galleri

>

Bilder

eller

Videoklipp

. Merk

filene som du vil laste opp, og velg

Valg

>

Send

>

Legg inn på web

og en

delingstjeneste.

Når du velger tjenesten, vises de valgte bildene og videoklippene i redigerings-
modus. Du kan åpne og vise filene, omorganisere dem, legge til tekst for dem eller
legge til nye filer.

Hvis du vil avbryte Internett-opplastingen og lagre den opprettede posten som et
utkast, velger du

Avbryt

>

Lagre som utkast

.

Når du skal koble til tjenesten og laste opp filene på Internett, velger du

Valg

>

Legg inn på web

.