Nokia 6210 Navigator - Laste ned filer

background image

Laste ned filer

Når du skal laste ned bilder eller videoklipp, velger du >

Galleri

>

Bilder

eller

Videoklipp

og bildeikonet (

Last ned graf.

) eller videoikonet (

Last ned video

).

Leseren åpnes. Velg et bokmerke for området du vil laste ned fra.