Nokia 6210 Navigator - Redigere videoklipp

background image

Redigere videoklipp

Hvis du vil redigere videoklipp i

Galleri

og opprette egendefinerte videoklipp, blar

du til et videoklipp og velger

Valg

>

Videoredigering

>

Valg

>

Rediger videoklipp

.

I videoredigeringsprogrammet kan du se to tidslinjer: tidslinjen for videoklipp
og tidslinjen for lydklipp. Bildene, teksten og overgangene som er lagt til et
videoklipp, vises på tidslinjen for videoklipp. Du kan bytte mellom tidslinjene
ved å bla opp eller ned.