Nokia 6210 Navigator - Spille inn videoklipp

background image

Spille inn videoklipp

1. Trykk kameratasten for å aktivere hovedkameraet. Hvis du vil aktivere

sekundærkameraet, blar til venstre eller høyre for å åpne verktøylinjen og
velger . Hvis kameraet er i bildemodus (

), blar du til venstre eller høyre for

å åpne verktøylinjen og velger

.

2. Trykk kameratasten for å starte innspilling med hovedkameraet. Hvis du skal

starte innspilling med sekundærkameraet, velger du

Spill inn

. Du vil høre en

lyd som indikerer at innspillingen har startet.

Hvis du vil zoome inn eller ut på motivet, trykker du på volumtastene med
hovedkameraet eller blar ned eller opp med det sekundære kameraet.

3. Trykk kameratasten for å avslutte innspilling med hovedkameraet. Hvis du skal

avslutte innspilling med sekundærkameraet, velger du

Stopp

. Videoklippet

lagres automatisk i mappen Videoklipp i Galleri. Se “Galleri” på side 44.
Maksimal lengde på videoklippet avhenger av hvor mye minne som er ledig.

Du kan når som helst stanse innspillingen midlertidig ved å velge

Pause

.

Videoinnspilling stoppes automatisk hvis det ikke har blitt trykket på en tast i
løpet av et minutt etter at innspillingen er stoppet midlertidig. Hvis du vil fortsette
innspillingen, velger du

Fortsett

.

background image

49

M e d i a