Nokia 6210 Navigator - Ta bilder

background image

Ta bilder

Hovedkamera
1. Trykk kameratasten for å aktivere kameraet.

2. Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du volumtastene.

background image

48

K a m e r a

3. Du kan låse fokus på et objekt

ved å trykke kameratasten
halvveis ned.

Trykk på kameratasten for å
ta bilder.

Sekundærkamera
1. Hvis du vil aktivere sekundærkameraet, trykker du på kameratasten, blar til

venstre eller høyre for å åpne verktøylinjen og velger .

2. Hvis du vil zoome inn eller ut, blar du opp eller ned.

3. Hvis du vil ta et bilde, velger du

Ta bilde

.

Lukke kameraet
Hvis du vil lukke kameraet, velger du

Valg

>

Avslutt

.

Hvis du åpner Galleri fra kameraet, blir kameraet lukket.