Nokia 6210 Navigator - Ta panoramabilder

background image

Ta panoramabilder

Hvis du vil aktivere panoramamodus med hovedkameraet, blar du til venstre eller
høyre for å aktivere verktøylinjen og velger

.

Hvis du vil ta et panoramabilde, trykker du kameratasten og dreier kameraet sakte
til venstre eller høyre. Kameraet tar panoramabildet og viser det mens du vrir
kameraet. Hvis pilen i søkeren blir rød, dreier du kameraet for raskt og bildet blir
uskarpt. Du kan ikke endre retning mens du dreier. Hvis du vil slutte å ta bildet,
trykker du kameratasten.