Nokia 6210 Navigator - Hjelp

background image

Hjelp

Enheten din inneholder en kontekstuell hjelp-funksjon. Hvis du vil åpne hjelpen
når et program er åpent, velger du

Valg

>

Hjelp

. Hvis du vil veksle mellom hjelp og

programmet som er åpent i bakgrunnen, holder du nede og velger fra listen over
åpne programmer.

Hvis du vil åpne hjelpen fra hovedmenyen, velger du >

Hjelp

>

Hjelp

. Velg et

program for å vise en liste over hjelpeemner, og velg den beslektede hjelpeteksten.
Hvis du vil åpne en stikkordliste, velger du

Valg

>

Søk

.