Nokia 6210 Navigator - Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia

background image

Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia

Du kan finne de nyeste håndbøkene, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til
Nokia-produktet, på www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-webområdet.

Du kan få informasjon om hvordan du bruker Nokia-produkter og -tjenester på
webområdet. Hvis du må kontakte Nokia Care kundeservice, kan du se i listen over
lokale Nokia Care-kontaktsentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du vil ha informasjon om vedlikeholdstjenester, kan du undersøke nærmeste
Nokia Care-kontaktsenter på www.nokia.com/repair.