Nokia 6210 Navigator - Programvareoppdateringer

background image

Programvareoppdateringer

Nokia kan lage programvareoppdateringer som kan inneholde nye eller forbedrede
funksjoner eller gi forbedret ytelse. Det kan hende at du kan be om slike oppdateringer via
programmet Nokia Software Updater for PC. For å oppdatere programvaren på enheten
trenger du Nokia Software Updater-programmet og en kompatibel PC med operativsystemet
Microsoft Windows 2000, XP eller Vista, bredbåndstilgang til Internett og en kompatibel
datakabel for å koble enheten til PC-en.

Hvis du vil ha mer informasjon om eller laste ned Nokia Software Updater-programmet, kan
du besøke www.nokia.com/softwareupdate eller det lokale Nokia-webområdet.

Hvis nettverket støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om
oppdateringer via enheten. Se “Oppdatere programvare” på side 68.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder via
tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser
for dataoverføringer.

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du
begynner oppdateringen.

background image

9

K o m m e i g a n g