Nokia 6210 Navigator - Indeks

background image

Indeks

A

alarmklokke. Se klokke.
anrop

avslutte

21

avvise

22

foreta

20

hurtigvalg

21

internasjonale

20

sperre

25

svare

22

venter

22

anropslogg. Se logg.
assisted GPS (A-GPS)

36

B

Bluetooth

motta data

72

sende data

71

tilkoblingsinnstillinger

70

bokmerker

56

bruke telefon uten et SIM-kort

14

buffer

58

bytte mellom programmer

17

D

datakabel. Se USB.
dele på nettet

46

E

enhetsbehandling

68

e-postmeldinger

30

ettrykksringing. Se hurtigvalg.

F

filbehandling

66

finne plasseringer

39

frakoblet modus. Se frakoblet-profil.
frakoblet-profil

14

G

galleri

44

GPS

assisted GPS

36

GPS-tilkobling

35

kart

37

lokalisering

35

satellitter

37

trippteller

44

H

hjelp

8

hurtigvalg

21

I

indikatorer

GPS-lys

16

ikoner

15

Navi-tastlys

16

tapte hendelser

16

innstillinger

dataanrop

64

Innstillingsveiviser

12

lokalisering

36

meldinger

33

pakkedata

64

skrivespråk

27

tale

65

telefon

63

tilkobling

63

internasjonal klokke. Se klokke.
Internett

lagre en side

58

strømmer

57

tilkoblingssikkerhet

56

vise bokmerker

56

vise en lagret side

58

K

kalender

60

kamera

spille inn videoklipp

48

ta bilder

47

kart

38

klokke

59

kompass

39

konferansesamtale

22

kontakter

34

minneforbruk

34

L

lade batteri

10

lagre steder

40

landemerker

40

,

43

,

44

laste ned kart

40

logg

27

lokalisering

35

lokaliseringsforespørsler

37

lukke programmer

17

background image

83

lytte til musikk

49

låse tastatur. Se tastelås.
låskode

11

,

18

M

mail for exchange

31

medieavspiller. Se RealPlayer.
meldinger

lytte til

32

SIM-meldinger

33

tjenestemeldinger

30

meny

16

merke elementer

16

mobil ordliste

61

musikkspiller

laste ned musikk

50

musikkbutikk

50

overføre musikk

51

spillelister

50

N

navigere

42

navigeringslisens

41

Navi-tastlys

16

notater

60

aktive notater

60

O

omregning

61

operatørvalg

25

oppdatere programvare

68

opptaker

55

ordliste. Se mobil ordliste.
overføre data

69

overføre musikk

51

P

PIN

11

,

18

modul-PIN-kode

19

signatur-PIN-kode

19

profiler

59

programvareoppdateringer

68

PUK

19

R

radio

53

RealPlayer

55

ringetoner

35

videoringetoner

44

ruter

41

S

sammenkoblede enheter

71

skjermsparer

16

skrive inn tekst

27

skrive tekst. Se skrive inn tekst.
sperrepassord

19

statuslys. Se Navi-tastlys.
steder

40

,

43

,

44

synkronisering

72

T

talekommandoer

62

taleoppringing

21

taleopptaker. Se opptaker.
talepostkasse

21

tapte hendelser

16

tastelås

17

telefonkatalog. Se kontakter.
tema for ventemodus

14

temaer

58

tilkobling

69

tilkoblingsbehandling

74

tjenestekommandoer

33

TOS. Se trykk og snakk.
trippteller

44

trykk og snakk

73

U

UPIN

18

USB

72

V

videoanrop

23

videodeling

25

viderekoble anrop

24

viderekoble samtaler. Se viderekoble anrop.
volum

17