Nokia 6210 Navigator - Innhold

background image

Innhold

SIKKERHET........................................ 6

Brukerstøtte...................................... 8

Hjelp ..................................................................... 8
Kundestøtte og kontaktinformasjon
for Nokia ............................................................. 8

1. Komme i gang .............................. 9

Sett inn et (U)SIM-kort og batteri............... 9
Minnekort ........................................................... 9
Lade batteriet ................................................. 10
Slå enheten på og av .................................... 11
Antenneplasseringer ..................................... 11
Konfigurasjonsinnstillinger ......................... 11
Velkommen-programmet ............................ 12
Innstillingsveiviser......................................... 12

2. Enheten....................................... 13

Taster og deler ................................................ 13
Ventemodus..................................................... 14
Indikatorer ....................................................... 15
Skjermsparer ................................................... 16
Meny.................................................................. 16
Merke elementer i et program ................... 16
Bytte mellom programmer.......................... 17
Lukke et program........................................... 17
Volumkontroll ................................................. 17
Rotere displayet ............................................. 17
Snukontroll ...................................................... 17
Tastelås ............................................................. 17
Ekstern lås........................................................ 18
Tilgangskoder .................................................. 18
Last ned!........................................................... 19
Mine egne ........................................................ 19
Koble til en kompatibel
hodetelefon ..................................................... 20
Koble til en USB-datakabel......................... 20

3. Ringefunksjoner ......................... 20

Foreta et taleanrop ....................................... 20
Svare på eller avvise et anrop .................... 22
Videoanrop....................................................... 23
Anropsinnstillinger ........................................ 24

Videodeling ...................................................... 25
Logg.................................................................... 27

4. Skrive inn tekst .......................... 27

Tradisjonell skriving og skriving
med ordforslag................................................ 27
Kopiere og slette tekst.................................. 28

5. Meldinger ................................... 28

Skrive og sende meldinger........................... 29
Innboks.............................................................. 29
Tjenestemeldinger .......................................... 30
E-post ................................................................ 30
Mail for Exchange.......................................... 31
Utboks ............................................................... 32
Meldingsoppleser ........................................... 32
Vise meldinger på SIM-kortet .................... 33
CBS ..................................................................... 33
Tjenestekommandoer .................................... 33
Meldingsinnstillinger .................................... 33

6. Kontakter.................................... 34

Lagre og behandle
kontaktinformasjon ....................................... 34
Kontaktgrupper............................................... 35
Legge til en ringetone................................... 35

7. Lokalisering ................................ 35

Om GPS ............................................................. 35
Assisted GPS .................................................... 36
Konfigurere GPS-tilkobling ......................... 36
Lokaliseringsforespørsler.............................. 37
Kart..................................................................... 37
Landemerker .................................................... 43
GPS-data .......................................................... 43

8. Galleri ......................................... 44

Hovedvisning ................................................... 44
Laste ned filer.................................................. 45
Vise bilder......................................................... 45
Redigere bilder ................................................ 45
Redigere videoklipp ....................................... 45
Skrive ut bilder................................................ 45
Internett-deling .............................................. 46

background image

5

9. Kamera ........................................ 47

Ta bilder............................................................ 47
Spille inn videoklipp...................................... 48
Ta panoramabilder......................................... 49

10. Media ....................................... 49

Musikkspiller ................................................... 49
Nokia Podcasting ........................................... 51
Radio ................................................................. 53
RealPlayer ........................................................ 55
Opptaker........................................................... 55

11. Internett ................................... 55

Surfe nettet ..................................................... 55
Søk ..................................................................... 58

12. Tilpassing ................................. 58

Temaer .............................................................. 58
Profiler .............................................................. 59

13. Tidsbehandling......................... 59

Klokke................................................................ 59
Kalender ........................................................... 60

14. Kontorprogrammer.................. 60

Aktive notater................................................. 60
Notater ............................................................. 60
Kalkulator......................................................... 60
Omregning ....................................................... 61
Mobil ordliste.................................................. 61
Adobe Reader.................................................. 61
Quickoffice ...................................................... 62

15. Innstillinger ............................. 62

Talekommandoer ............................................ 62
Telefoninnstillinger ........................................ 63
Tale ..................................................................... 65

16. Databehandling ....................... 65

Installere eller fjerne programmer ............ 65
Filbehandling ................................................... 66
Lisenser ............................................................. 67
Enhetsbehandling........................................... 68

17. Tilkobling ................................. 69

Overføre eller synkronisere data ................ 69
PC Suite............................................................. 70
Bluetooth-tilkobling...................................... 70
USB-tilkobling................................................. 72
Ekstern synkronisering.................................. 72
Trykk og snakk................................................. 73
Tilkoblingsbehandling ................................... 74

18. Ekstrautstyr ............................. 74

19. Batteri- og
laderinformasjon............................ 75

Retningslinjer for verifisering
av Nokia-batterier ......................................... 76

Stell og vedlikehold....................... 77

Ytterligere
sikkerhetsinformasjon ................... 78

Indeks ............................................. 82

background image

6

S I K K E R H E T