Nokia 6210 Navigator - Konfigurationsinställningar

background image

Konfigurationsinställningar

Innan du kan använda multimediemeddelanden, talknappstjänsten,
e-post, synkronisering, direktuppspelning och webbläsaren måste du ha
rätt konfigurationsinställningar i enheten. Inställningarna för webbläsaren,
multimediemeddelanden, kopplingspunkt och direktuppspelning kan
konfigureras automatiskt beroende på det SIM-kort som används. Du kan också
konfigurera inställningarna med programmet

Inst.guiden

eller få dem direkt i ett

konfigurationsmeddelande, som du sparar i enheten. Du kan få mer information
om detta från tjänstleverantören eller närmaste auktoriserade
Nokia-återförsäljare.

Om du får ett konfigurationsmeddelande och inställningarna inte automatiskt
sparas och aktiveras, visas

1 nytt meddelande

. Om du vill spara inställningarna

väljer du

Visa

>

Val

>

Spara

. Du måste kanske ange en PIN-kod som du får från

tjänstleverantören.