Nokia 6210 Navigator - Ta ut ett minneskort

background image

Ta ut ett minneskort

Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet
används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både
minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

1. Tryck kort på på-/av-knappen i vänteläget.

2. Bläddra till

Ta ut minneskort

och välj

OK

>

Ja

.

3. Öppna minneskorthållarens lucka.

4. Tryck försiktigt på kortet för att lossa det.

5. Dra ut kortet och välj

OK

.

6. Stäng luckan.