Nokia 6210 Navigator - Sätta i ett (U)SIM-kort och ett batteri

background image

Sätta i ett (U)SIM-kort och ett batteri

Till den här enheten används BL-5F-batterier.

1. Öppna enhetens bakstycke

genom att trycka på dess
frigörningsknapp.

2. Ta loss bakstycket genom att

lyfta det.

3. Ta bort batteriet genom att

lyfta dess ände.

4. Sätt i SIM- eller USIM-kortet i

SIM-korthållaren. Se till att kortets
guldfärgade kontaktyta är vänd nedåt
i enheten och att det avfasade hörnet
är vänt mot korthållaren.

5. Sätt tillbaka batteriet.

6. Sätt tillbaka bakstycket.