Nokia 6210 Navigator - Inspelning

background image

Inspelning

I Röstinspelning kan du spela in telefonsamtal och röstanteckningar. Om du
spelar in ett telefonsamtal hör alla deltagare ett pipljud under inspelningen.

Välj

>

Program

>

Inspelning

. Om du vill spela in ett ljudklipp väljer du

Val

>

Spela in ljudklipp

eller väljer

. Om du vill lyssna på inspelningen väljer du

.

Inspelade filer sparas i mappen Ljudklipp i Galleri.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.