Nokia 6210 Navigator - Överföra musik från dator

background image

Överföra musik från dator

Om du vill synkronisera musik med Windows Media Player ansluter du
USB-kabeln och väljer

Mediaöverföring

som anslutningstyp. Du kan bara

överföra WMDRM-skyddade musikfiler med medieöverföring. Ett kompatibelt
minneskort måste finnas isatt i enheten.

Om du vill använda Nokia Music Manager i Nokia PC Suite finns instruktioner
i användarhandboken för Nokia PC Suite.