Nokia 6210 Navigator - Lyssna på musik eller en poddsändning

background image

Lyssna på musik eller en poddsändning

1. Välj

>

Program

>

Musikspel

.

2. Välj en kategori, till exempel

Alla låtar

eller

Poddsändningar

>

Alla avsnitt

,

och en låt eller en poddsändning.

3. Du spelar upp den valda filen genom att trycka på bläddringsknappen.

Om du vill göra en paus trycker du på bläddringsknappen. Tryck
på bläddringsknappen igen när du vill fortsätta spela upp.

4. Om du vill stoppa uppspelningen bläddrar du nedåt.

Om du vill snabbspola framåt eller bakåt håller du bläddringsknappen intryckt
till höger eller vänster.

Om du vill hoppa framåt bläddrar du åt höger. Om du vill gå tillbaka till början
av spåret eller poddsändningen bläddrar du åt vänster.

Om du vill hoppa till föregående spår eller poddsändning bläddrar du åt vänster
igen inom två sekunder efter att ett spår eller en poddsändning har börjat.

Om du vill justera volymen använder du volymknapparna.

Om du vill återgå till vänteläge och lämna musikspelaren på i bakgrunden trycker
du på avsluta-knappen. Beroende på vilket tema som är valt för vänteläget visas
det spår som spelas upp. Välj det spår som spelas upp om du vill återgå till
musikspelaren.

background image

50

M e d i a