Nokia 6210 Navigator - Musikmeny

background image

Musikmeny

Välj

>

Program

>

Musikspel

. Den tillgängliga musiken visas på musikmenyn.

Om du vill visa alla spår, sorterade spår eller spellistor väljer du önskad lista på
musikmenyn.