Nokia 6210 Navigator - Poddsändningar

background image

Poddsändningar

Om du vill visa alla poddsändningar som finns i enheten väljer du >

Program

>

Musikspel.

>

Poddsändningar

>

Alla avsnitt

.

Poddsändningar har tre lägen: aldrig spelad, delvis spelad och helt spelad.
Om en poddsändning är delvis spelad spelas den upp från den senaste
uppspelningspositionen nästa gång den spelas upp. Annars spelas den
upp från början.