Nokia 6210 Navigator - Kataloger

background image

Kataloger

Kataloger underlättar att hitta nya poddsändningar som du kan prenumerera på.
Ett avsnitt är en viss mediefil i en poddsändning.

Välj

>

Program

>

Podcasting

>

Kataloger

. Välj en katalogmapp om du vill

uppdatera den (nättjänst). När mappikonens färg ändras kan du välja den
så att den öppnas. Välj sedan ett ämne så visas listan med poddsändningar.

Om du vill prenumerera på en poddsändning väljer du dess titel. När du
prenumererar på en poddsändnings avsnitt kan du ladda ned, hantera och
spela upp dem i poddsändningsmenyn.

Om du vill lägga till en ny katalog eller mapp väljer du

Val

>

Ny

>

Webbkatalog

eller

Mapp

. Välj en titel, webbadress till .opml-filen (outline processor markup

language) och sedan

Klar

.

Om du vill importera en .opml-fil som lagrats på enheten väljer du

Val

>

Importera

OPML-fil

. Ange var filen finns och importera den.

När du får ett meddelande med en .opml-fil via Bluetooth öppnar du filen och
sparar den i mappen

Mottaget

i kataloger. Öppna mappen om du vill prenumerera

på någon av länkarna och lägga till dem bland dina poddsändningar.