Nokia 6210 Navigator - Radio

background image

Radio

Sätt på radion genom att välja >

Program

>

Radio

. Du stänger av radion genom

att välja

Avsluta

.

När du sätter på radion för första gången visas en guide som hjälper dig att spara
lokala radiokanaler (nättjänst).

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om tillgång och kostnad
på den visuella tjänsten och kanalkatalogtjänster.

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten.
Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska
fungera som den ska.

background image

54

M e d i a

Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud
på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder
högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Radion har stöd för RDS-funktioner (Radio Data System). Radiokanaler som stöder
RDS kan visa information, till exempel stationens namn. Om du har aktiverat RDS
i inställningarna försöker RDS även söka efter en alternativ frekvens för den kanal
som spelas om mottagningen är svag. Om du vill ställa in enheten att automatiskt
söka efter alternativa frekvenser väljer du

Val

>

Inställningar

>

Andra

frekvenser

>

Autosökning på

.