Nokia 6210 Navigator - RealPlayer

background image

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spela upp mediefiler, till exempel videoklipp, som finns
i enhetens minne eller på ett minneskort. Du kan även spela upp mediefiler och
se live-innehåll direkt från Internet. RealPlayer stöder inte alla filformat eller
alla variationer av de filformat som stöds.

Välj

>

Program

>

RealPlayer

. När du vill spela upp väljer du

Videoklipp

,

Dir.uppsp.länkar

eller

Senast spelade

och en mediefil eller en länk för

direktuppspelning.

Om du vill spela upp live-innehåll direkt måste du först konfigurera en
standardkopplingspunkt. Välj >

Program

>

RealPlayer

>

Val

>

Inställningar

>

Direktuppspeln.

>

Nätverk

. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen
kan vara extremt hög.