Nokia 6210 Navigator - Surfa på Internet

background image

Surfa på Internet

Om du vill visa webbsidor väljer du >

Internet

>

Webb

eller håller ned

0 i vänteläget.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka
priser och tariffer som gäller kontaktar du tjänstleverantören.

Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig
säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

background image

56

I n t e r n e t

Visa webbsidor på något av följande sätt:

• Välj ett bokmärke från vyn Bokmärken.

• I bokmärkesvyn anger du adressen till webbsidan och väljer

Gå till

.