Nokia 6210 Navigator - Bokmärken

background image

Bokmärken

Om du vill lägga till ett bokmärke manuellt väljer du

Val

>

Hantera bokmärken

>

Lägg till bokmärke

i bokmärkesvyn, fyller i fälten och väljer

Val

>

Spara

.