Nokia 6210 Navigator - Knappar och kommandon vid WAP-läsning

background image

Knappar och kommandon vid WAP-läsning

Du öppnar länkar, gör val eller markerar kryssrutor med bläddringsknappen.

Om du vill återvända till föregående sida väljer du

Tillbaka

. Om

Tillbaka

inte

är tillgängligt väljer du

Val

>

Navigeringsalt.

>

Historik

om du vill visa en

kronologisk lista över sidor som besökts under sessionen. Bläddra till vänster
eller höger och välj önskad sida. Historiken töms när sessionen avslutas.

Om du vill spara ett bokmärke när du surfar väljer du

Val

>

Spara som bokmärke

.

Om du vill hämta det senaste innehållet från servern väljer du

Val

>

Navigeringsalt.

>

Uppdatera

.

Du visar webbläsarens verktygsfält genom att bläddra till en tom plats på sidan
och hålla bläddringsknappen nedtryckt.

Om du vill avsluta anslutningen och visa webbsidan offline väljer du

Val

>

Verktyg

>

Koppla från

. När du vill sluta surfa väljer du

Val

>

Avsluta

.

Knappgenvägar när du surfar
1
– Öppna dina bokmärken.

2 – Söka efter nyckelord på den aktuella sidan.

3 – Återgå till föregående sida.

5 – Visa en lista med alla öppna fönster.

8 – Visa sidöversikten för den aktuella sidan. Tryck på 8 igen om du vill zooma

in och visa önskad del av sidan.

background image

57

I n t e r n e t

9 – Skriva en ny webbadress.

0 – Gå till startsidan.

* eller # – Zooma in eller ut på sidan.