Nokia 6210 Navigator - Webbfeeds

background image

Webbfeeds

Webbfeeds används ofta för att sprida de senaste nyheterna.

Webbläsaren upptäcker automatiskt om en webbsida innehåller webbfeeds.
Om du vill prenumerera på en webbfeed väljer du

Val

>

Pren. på webbfeeds

och

en feed, eller klickar på en länk. Om du vill visa de webbfeeds du har abonnerat
på väljer du

Webbfeeds

i bokmärkesvyn.

Du uppdaterar en webbfeed genom att markera den och välja

Val

>

Uppdatera

.

Du anger hur webbfeeds ska uppdateras genom att välja

Val

>

Inställningar

>

Webbfeeds

.