Nokia 6210 Navigator - Kalender

background image

Kalender

Välj

>

Kontor

>

Kalender

. Tryck på # i månads-, vecko- eller dagvyn om du

vill markera dagens datum automatiskt.

Om du vill lägga till en ny kalenderpost väljer du

Val

>

Ny post

och typ av post.

Årsdag

– dessa poster upprepas varje år.

Att göra

– dessa poster hjälper dig att

hålla reda på saker som måste göras. Fyll i fälten och välj

Klar

.

background image

60

O f f i c e - p r o g r a m