Nokia 6210 Navigator - Mobilordlista

background image

Mobilordlista

Använd ordlistan om du vill översätta ord från ett språk till ett annat.

Välj

>

Kontor

>

Ordlista

. Engelska finns i enheten som standard. Du kan lägga

till ytterligare två språk. Om du vill lägga till ett språk väljer du

Val

>

Språk

>

Ladda ned språk

. Du kan ta bort språk, förutom engelska, och lägga till nya.

Språken är gratis, men hämtningen kan innebära att stora mängder data
överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för
mer information om avgifter för dataöverföring.

På displayen visas förkortningar för källspråk och målspråk. Om du vill ändra
källspråk och målspråk väljer du

Val

>

Språk

>

Källa

och

Mål

.

Skriv ordet som ska översätas och välj

Översätt

. Om du vill höra ordet uttalas

väljer du

Lyssna

.