Nokia 6210 Navigator - Omvandlaren

background image

Omvandlaren

Välj

>

Kontor

>

Omvandlare

. Du kan räkna om mått, till exempel längdmått,

från en enhet till en annan, till exempel yard till meter.

Omvandlarens precision är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Innan du kan konvertera valutor måste du välja en basvaluta (vanligtvis den lokala
valutan) och definiera valutakurser. Kursen för basvalutan är alltid 1. Välj

Valuta

som värdetyp och välj

Val

>

Valutakurser

. Om du vill ändra basvalutan bläddrar du

till valutan och väljer

Val

>

Anv. som basvaluta

. Om du vill lägga till valutakurser

bläddrar du till valutan och anger en ny kurs.

background image

61

O f f i c e - p r o g r a m

När du har angett alla valutakurser som behövs, kan du göra önskade
valutakonverteringar. Ange det värde som ska konverteras i det första
beloppsfältet. Det andra beloppsfältet ändras automatiskt.

Obs! Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom
alla tidigare kurser nollställs.