Nokia 6210 Navigator - Tal

background image

Tal

I Tal kan du välja vilket standardspråk och vilken röst som används för att läsa
upp meddelanden. Du kan också ändra röstegenskaper, till exempel hastighet och
volym. Välj >

Inställningar

>

Tal

.

Visa information om en röst genom att bläddra till höger, bläddra till rösten och
välja

Val

>

Röstinformation

. Om du vill testa en röst bläddrar du till den och väljer

Val

>

Spela upp röst

.

background image

65

D a t a h a n t e r i n g