Nokia 6210 Navigator - Allmänt

background image

Allmänt

Välj

>

Inställningar

>

Tel.inställn.

>

Allmänt

och något av följande:

Anpassa

– om du vill anpassa inställningar för display, vänteläge, toner

(t.ex. ringsignaler), språk, teman och röstkommandon

Datum och tid

– om du vill ställa in tid, datum och visningsformat

Tillbehör

– för att ändra inställningarna för ett tillbehör. Välj ett tillbehör och

de inställningar du vill ha.

Hant. m. lucka

– om du vill ändra inställningarna för luckan. Se ”Knapplås” sid. 17,

”Ringa ett röstsamtal” sid. 20 och ”Svara på eller avvisa samtal” sid. 22.

Sensorinställn.

– om du vill ange vilka funktioner i enheten som styrs av

accelerometern och aktivera specifika sensorinteraktioner.

background image

63

I n s t ä l l n i n g a r

Säkerhet

– om du vill ändra inställningar för enheten och SIM-kortet, som

PIN- och låskoder, om du vill visa certifikatinformation och kontrollera äkthet
samt om du vill visa eller ändra säkerhetsmoduler.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad
grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som
finns inprogrammerat i enheten.

Fabriksinställn.

– för att återställa vissa inställningar till sina ursprungsvärden.

Du behöver låskoden.

Position

(nättjänst) – om du vill ändra positioneringsinställningarna.

Se ”Positioneringsinställningar”, sid. 36.