Nokia 6210 Navigator - Program

background image

Program

Om du vill visa och ändra inställningar för program som är installerade i enheten
väljer du >

Inställningar

>

Tel.inställn.

>

Program

.