Nokia 6210 Navigator - Installera program

background image

Installera program

JAR-filen behövs för att installera Java-program. Om den saknas kan du
uppmanas att ladda ned den.

1. Om du vill installera ett program eller programpaket väljer du

Installationsfiler

och bläddrar till en installationsfil. Program installerade på minneskortet
markeras med

.

2. Välj

Val

>

Installera

.

Du kan också söka efter programmet i enhetens minne eller på minneskortet,
välja det och starta installationen genom att trycka på bläddringsknappen.

Under installationen visas också information om status för installationen.
Om du installerar ett program som saknar digital signatur eller certifiering
visas en varning. Fortsätt bara med installationen om du är helt säker på
varifrån programmet kommer och vad det innehåller.

background image

66

D a t a h a n t e r i n g

Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och
programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett
certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla
korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en
begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut
eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är
korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan
lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Java-program kan försöka att till exempel upprätta en dataanslutning eller skicka
ett meddelande. Om du vill ändra behörigheterna för ett installerat Java-program
och ange vilken kopplingspunkt programmet ska använda, väljer du

Installerade

prg.

, bläddrar till programmet och väljer

Öppna

.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler
(.sis) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte
kan spara andra filer. För att få tillräckligt mycket minne använder du Nokia PC Suite och
säkerhetskopierar installationsfilerna till en kompatibel dator. Ta sedan bort installations-
filerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren. Se ”Filhanteraren”, sid. 66. Om .sis-
filen är en bilaga till ett meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.